CSR

CSR czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Śląskie Kamienice to spółka, która wyrasta z silnych tradycji. Górny Śląsk to nasz dom a jego mieszkańcy – to nasi sąsiedzi. Poprzez inwestycje strukturalne, troskę i serce włożone w architekturę oraz wsparcie organizacji, identyfikujących się z regionem, chcemy zasłużyć na miano godnego partnera lokalnej społeczności. Śląsk z naszej perspektywy jest piękny pod każdym względem!

Strategia odpowiedzialnego rozwoju wytycza kierunki naszego zaangażowania i stanowi podstawę zrównoważonych relacji. Jej cele realizujemy w czterech obszarach: