Sprawozdania i Opinie

Sprawozdania i Opinie

 

  • Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018 rok: do pobrania
  • Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok: do pobrania
  • Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok: do pobrania
  • Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok: do pobrania
  • Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok: do pobrania
  • Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok: do pobrania