Akcjonariat

Akcjonariat

  • Ofka Piechniczek - 17,26%

  • Michał Przyłęcki - 10,96%

  • Kornelia Kita - 17,28%

  • Kuźnica Centrum Sp. z o.o. - 9,74%

  • January Ciszewski - 5,26%

  • Sirra Inwestycje Sp. z o.o. - 5,96%

  • Pozostali - 27,58%

Stan na dzień 20.03.2020 r.