Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raport roczny za rok 2018 – zobacz

Raport okresowy za II kwartał 2019 roku – zobacz

Raport okresowy za I kwartał 2019 roku – zobacz

Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku – zobacz

Raport roczny za rok 2017 – zobacz

Raport okresowy za III kwartał 2018 roku – zobacz

Raport okresowy za II kwartał 2018 roku – zobacz

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2018 roku – zobacz

Raport okresowy za I kwartał 2018 roku – zobacz

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku – zobacz

Raport okresowy za III kwartał 2017 roku – zobacz

Raport okresowy za II kwartał 2017 roku – zobacz