Akcjonariat

Akcjonariat

  • Ofka Piechniczek - 17,26%

  • Michał Przyłęcki - 22,96%

  • Kornelia Kita - 17,28%

  • Sirra Inwestycje - 5,96%

  • Pozostali - 36,54%

Stan na dzień 13.09.2019 r.