Akcjonariat

Akcjonariat

  • Ofka Piechniczek - 15,34%

  • Michał Przyłęcki - 25,64%

  • Kornelia Kita - 23,14% *

  • Sirra Inwestycje Sp. z o.o. - 6,93%

  • Pozostali - 28,95%

* Pani Kornelia Kita posiadająca bezpośrednio 2.411.101 akcji Emitenta stanowiących 23,14 proc. w kapitale zakładowym Emitenta oraz 23,14 proc. w głosach na Walnym Zgromadzeniu jest jednocześnie prezesem Sirra Inwestycje Sp. z o.o. która posiada łącznie 722.102 akcji Emitenta stanowiących 6,93 proc. w kapitale zakładowym Emitenta oraz 6,93 proc. w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

Stan na dzień 30.09.2018 r.