Akcjonariat

Akcjonariat

  • Ofka Piechniczek - 18,88%

  • Michał Przyłęcki - 25,12%

  • Kornelia Kita - 18,90%

  • Mezzo Capital Sp. z o.o. - 9,4%

  • Pozostali - 27,70%

Stan na dzień 15.05.2019 r.